Национальный гимн Финляндии

Общая информация о гимне Финляндии

Страна:Финляндия
Название на русском:Наш край
Название на государственном:Maamme
Язык гимна:Финский
Автор текста гимна:Йохан Людвиг Рунеберг
Композитор:Фредрик Пациус
Дата написания:1848
Дата принятия:Не был узаконен

Гимн Финляндии слушать онлайн

Гимн Финляндии скачать

скачать mp3

Гимн Финляндии — текст (слова)

Гимн Финляндии на родном языке и перевод текста на русском:

Гимн Финляндии на шведском языке:Гимн Финляндии на финском языке:
Vårt land


1.
Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.

2.
Vårt land är fattig, skall så bli
För den, som guld begär.
En främling far oss stolt förbi:
Men detta landet älska vi,
För oss med moar, fjäll och skär
Ett guldland dock det är.

3.
Vi älska våra strömmars brus
Och våra bäckars språng.
Den mörka skogens dystra sus,
Vår stjärnenatt, vårt sommarlju.
Allt, allt, vad här som syn, som sång
Vårt hjärta rört en gång.

4.
Här striddes våra fäders strid
Med tanke, svärd och plog.
Här, här, i klar som mulen tid.
Med lycka hård, med lycka blid.
Det finska folkets hjärta slog.
Här bars vad det fördrog.

5.
Vem täljde väl de striders tal.
Som detta folk bestod.
Då kriget röt från dal till dal.
Då frosten kom med hungers kval.
Vem mätte allt dess spillda blod
Och allt dess tålamod?

6.
Och det var här det blodet flöt,
Ja, här för oss det var,
Och det var här sin fröjd det njöt,
Och det var här sin suck det göt.
Det folk som våra bördor bar
Långt före våra dar.

7.
Här är oss ljuvt, här är oss gott,
Här är oss allt beskärt;
Hur ödet kastar än vår lott.
Ett land, ett fosterland vi fått,
Vad finns på jorden mera värt
Att hållas dyrt och kärt?

8.
Och här och här är detta land.
Vårt öga ser det här,
Vi kunna sträcka ut vår hand
Och visa glatt på sjö och strand
Och säga: se det landet där.
Vårt fosterland det är.

9.
Och fördes vi att bo i glans
Bland guldmoln i det blå,
Och blev vårt liv en stjärnedans.
Där tår ej göts, där suck ej fanns.
Till detta arma land ändå
Vår längtan skulle stå.

10.
O land, du tusen sjöars land,
Där sång och trohet byggt,
Där livets hav oss gett en strand,
Vår forntids land, vår framtids land.
Var för din fattigdom ej skyggt.
Var fritt, var glatt, var tryggt.

11.
Din blomning, sluten än i knopp,
Skall mogna ur sitt tvång;
Se, ur vår kärlek skall gå opp
Ditt ljus, din glans, din fröjd, ditt hopp.
Och högre klinga skall en gång
Vår fosterländska sång.
Maamme


1.
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa,
soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkulaa,
ei vettä rantaa rakkaampaa,
kuin kotimaa tää pohjoinen,
maa kallis isien!

2.
On maamme köyhä, siksi jää,
jos kultaa kaivannet
Sen vieras kyllä hylkäjää,
mut meille kallein maa on tää,
sen salot, saaret, manteret,
ne meist on kultaiset.

3.
Ovatpa meille rakkahat
koskemme kuohuineen,
ikuisten honkain huminat,
täht’yömme, kesät kirkkahat,
kaikk’kuvineen ja lauluineen
mi painui sydämeen.

4.
Täss auroin, miekoin, miettehin
isämme sotivat,
kun päivä piili pilvihin
tai loisti onnen paistehin,
täss Suomen kansan vaikeimmat
he vaivat kokivat.

5.
Tään kansan taistelut ken voi
ne kertoella, ken?
Kun sota laaksoissamme soi,
ja halla näläntuskan toi,
ken mittasi sen hurmehen
ja kärsimykset sen?

6.
Täss on sen veri virrannut
hyväksi meidänkin,
täss iloaan on nauttinut
ja murheitansa huokaillut
se kansa, jolle muinaisin
kuormamme pantihin.

7.
Tääll' olo meill on verraton
ja kaikki suotuisaa,
vaikk onni mikä tulkohon,
maa isänmaa se meillä on.
Mi maailmass on armaampaa
ja mikä kalliimpaa?

8.
Ja tässä, täss' on tämä maa,
sen näkee silmämme.
me kättä voimme ojentaa
ja vettä rantaa osoittaa
ja sanoa: kas tuoss' on se,
maa armas isäimme.

9.
Jos loistoon meitä saatettais
vaikk' kultapilvihin,
mis itkien ei huoattais,
vaan tärkein riemun sielu sais,
ois tähän köyhäänkotihin
halumme kuitenkin.

10.
Totuuden, runon kotimaa
maa tuhatjärvinen
miss' elämämme suojan saa,
sa muistojen, sa toivon maa,
in ollos, onnes tyytyen,
vapaa ja iloinen.

11.
Sun kukoistukses kuorestaan
kerrankin puhkeaa,
viel' lempemme saa nousemaan
sun toivos, riemus loistossaan,
ja kerran, laulus synnyinmaa
korkeemman kaiun saa.
Гимн Финляндии на русском языке:
Наш край


1.
Наш край, наш край, наш край родной, —
О, звук, всех громче слов!
Чей кряж, растущий над землёй,
Чей брег, встающий над водой,
Любимей гор и берегов
Родной земли отцов?

2.
Ступай, надменный чужевер,
Ты звону злата рад!
Наш бедный край угрюм и сер,
Но нам узоры гор и шхер —
Отрада, слаще всех отрад,
Неоценённый клад.

3.
Нам люб потоков наших рев,
Ручьёв бегущих звон,
Однообразный шум лесов,
Свет звёзд, прозрачность вечеров,
Всё, всё, чем слух был поражён,
Чем взор был полонён.

4.
Здесь с мыслью, с плугом и с мечом
Отцы ходили в бой,
Здесь ночь за ночью, день за днём
Народный дух пылал огнём —
В согласье с доброю судьбой,
В борьбе с судьбою злой.

5.
Кто счёт народным битвам вёл,
Когда всё вновь и вновь
Война неслась из дола в дол,
Мороз и глад за ним пришёл, —
Кто мерил пролитую кровь,
Терпенье и любовь?

6.
Да, здесь, вот здесь та кровь текла,
За нас текла тогда,
Душа народа здесь цвела
И тяжким вздохом изошла
В давно прошедшие года
Под бременем труда.

7.
Здесь — наше всё, здесь — светлый рай,
Отрада наших дней!
Как рок жестокий ни пытай —
Он всё при нас, родимый край.
Что ж нам любить ещё полней,
Святей и горячей?

8.
И здесь, и там блуждает взор,
Я руку протяну —
Взгляни на радостный простор,
Вон берега, вон рябь озёр,
Взгляни на всё, как я взгляну
На милую страну.

9.
И пусть на нас прольётся свет
Из тверди золотой,
Пусть станет жизнь игрой планет,
Где слёз не льют, где вздохов нет,
А всё — убогий край родной
Мы помянём с тоской.

10.
О, край, многоозёрный край,
Где песням нет числа,
От бурь оплот, надежды рай,
Наш старый край, наш вечный край,
И нищета твоя светла,
Смелей, не хмурь чела!

11.
Он расцветёт, твой бедный цвет,
Стряхнув позор оков,
И нашей верности обет
Тебе дарует блеск и свет,
И наша песнь домчит свой зов
До будущих веков.
Наша страна


1.
Страна, страна, наша страна! —
Бесценные слова…
Долин и гор не знает свет,
Нет берегов, и озёр нет
Любимых больше, чем наш край,
Чем северный наш рай.

2.
Чужак съязвит: «Ну и страна!
Роскошеств лишена»,
И гордо он пойдёт своей тропой,
Но мы так любим край родной,
Что шхеры, лес, простой ручей
Нам золота милей.

3.
Нам по сердцу шум наших рек,
Ручьёв отчизны бег,
Шуршанье листьев, тёмный лес,
Свет звёзд и солнца луч с небес —
Всё то, чью песню и чей вид
Душа всегда хранит.

4.
Отцы дрались за край родной
Умом, мечом, сохой.
Порой печаль, порой успех
Исходом битв бывали тех,
Но финнов сердца слышен стук,
Жив ныне этот звук!

5.
Как описать лишений гнёт,
Что вынес тот народ,
Когда гостила здесь война,
И голод, смерть несла она?
Как его муки измерять,
Терпенье описать?

6.
Здесь место то, где кровь лилась,
Да, здесь рекой неслась.
Здесь место то, где радость знал,
Здесь место то, где тяжело вздыхал
Народ, что в свои дни, в свой час
Страдал порой за нас.

7.
Здесь любо нам, здесь наш покой,
Здесь радостно нам жить.
Наш край назначен нам судьбой,
Не нужен жребий нам другой,
Ведь что другое может быть,
Что сможем так любить?

8.
Вот наше место, здесь оно,
Мы видим здесь его.
Мы можем указать рукой
На море, на берег морской,
Сказать: «Смотри! Что за страна!
Отчизна нам она!»

9.
Пусть даже будем жить в раю,
Прекраснейшем краю,
Где жёлтый крест, где синий цвет,
Где радость есть, печали нет,
Мы будем вспоминать с тоской
Убогий край родной.

10.
О, тысячи озёр страна,
Тебе душа верна.
Здесь наша пристань, наш приют,
Отцы здесь жили, сыновья умрут,
И твоя бедность не порок,
Родимый уголок.

11.
В оковах ты, и твой цветок
Пока ещё росток,
Но наши вера и любовь
Помогут, зацветёшь ты вновь,
И зазвучат эти слова,
Придёт и их пора.
Читайте также:  Национальный гимн Китая

История появления гимна Финляндии

Памятник стихотворению «Мой край»
Памятник в Хельсинки, посвященный стихотворению Йохана Людвига Рунеберга «Мой край». Автор памятника — Вальтер Рунеберг, сын Йохана Рунеберга.

Гимн Финляндии — это песня «Maamme» («Наша земля»), написанная шведскоязычным поэтом Йоханом Людвигом Рунебергом.

Песня впервые была исполнена студенческой группой в 1848 году и быстро стала популярной в Скандинавии.

Многие патриотические стихи Рунеберга, в том числе «Maamme», были восприняты финскими националистами, что способствовало повышению ее значения как национальной песни.

В 1889 году стихотворение было переведено на финский язык Пааво Эмилем Каяндером.

К тому времени «Maamme» уже стала национальным гимном, и новая версия на финском языке была принята в качестве официального гимна Финляндии после обретения страны независимости в 1917 году.

Гимн Эстонии, принятый 20 лет спустя, использует ту же мелодию. Однако в эстонской версии последние несколько строк не повторяются.

Финский гимн никогда официально не был узаконен как таковой. Вместо этого он традиционно признан и используется в качестве гимна.

Следовательно, не существует стандартного способа исполнения гимна из 11 куплетов, но обычно поются первый и последний куплеты.

Время от времени в Финляндии возникают споры о смене гимна на песню Яна Сибелиуса «Finlandia», которая во всем мире признана символом Финляндии (мелодия также использовалась в Биафре).

Однако преобладающее мнение, по крайней мере, на данный момент, заключается в том, чтобы сохранить текущий гимн.

Одной из причин этого может быть то, что «Finlandia» сложнее петь по сравнению с «Maamme» («Наша земля»).

Нотная запись Национального гимна Финляндии

Ноты гимна Финляндии
Ноты государственного гимна Финляндии, музыка с финскими текстами.
Пожалуйста, оцените материал:
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Flagi.site
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: